78546

Firma została założona w 2009 roku, aby wykorzystać doświadczenia nabyte w branży szkoleniowej. Naszym celem jest przeprowadzanie profesjonalnych szkoleń, dbając przy tym o najwyższy poziom merytoryczny oraz jakość obsługi.

Szkolenia są przeprowadzane w małych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Kładziemy nacisk na to, aby zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale uczestników. Każdy z nich otrzymuje materiały szkoleniowe, a także dyplom ukończenia szkolenia.

Aby dostosować się do wymagań rynkowych oraz rosnących oczekiwań uczestników szkoleń, stale udoskonalamy naszą ofertę szkoleniową. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie z Państwa strony.

Członkostwa:

Firma Power Skills uzyskała wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00002/2015.