Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z aktami prawnymi obecnie obowiązującymi w UE i RP określającymi wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 • Poznanie istoty i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.
 • Pozyskanie umiejętności przeprowadzania samodzielnej analizy zagrożeń i ryzyka, wyznaczania CCP oraz tworzenia Planu HACCP.
 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania Księgi HACCP i dokumentów systemowych, w tym Procedur, Instrukcji, Kart zapisów.
 • Uzyskanie Certyfikatu odbycia szkolenia z systemu HACCP.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Systemy jakości w obrocie żywnością.
 2. Co to jest HACCP? Istota systemu.
 3. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE
 4. Podstawowe wymagania w obszarach praktyk GMP i GHP na podstawie Codex Allimentarius i obowiązujących rozporządzeń prawnych.
 5. System HACCP – 12 kroków, 7 zasad – czyli w jaki praktyczny sposób i od czego rozpocząć wdrażanie systemu. Wykład (możliwość skorzystania z filmu instruktażowego).
 6. Część praktyczna opracowywania, tworzenia analiz i dokumentacji systemowej w oparciu o 7 zasad HACCP.
 7. Podstawy dotyczące tworzenia dokumentacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  1. Praktyczne zasady dotyczące tworzenia dokumentacji.
  2. Skład dokumentacji systemu HACCP.
  3. Struktura dokumentacji.
  4. Układ i wygląd Księgi HACCP.
  5. Procedura, Instrukcja – jakie elementy, wymagania i informacje powinny zawierać.
  6. Jakich procesów powinny dotyczyć i jakie informacje zawierać.
 8. Część praktyczna samodzielnego opracowywania wybranych Procedur, Instrukcji, Zapisów.
 9. Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemu HACCP.
 10. Rola auditów wewnętrznych w prawidłowym funkcjonowaniu systemu.

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Wojciech Czerwiński

Trener i doradca biznesu, audytor systemów jakości. Przez 11 lat jako audytor systemów jakości branży spożywczej przeprowadził ponad 400 dni szkoleniowych z zakresu GMP, GHP, systemu HACCP oraz przepisów prawa w/w branży. Wdrożył ponad 60 wewnętrznych systemów HACCP w branży spożywczej.

Wdrożenia systemu opiera na praktycznym, dostosowanym do potrzeb klienta podejściu systemowym, opartym na przepisach prawa i wieloletnich konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Czytaj więcej

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 1 dni (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Cena szkolenia: 500 zł netto (+VAT 23%) = 615,00 zł brutto.

 • Opłata za szkolenie może być zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, ze zm.) w przypadku uczestników szkolenia, których opłata za szkolenie finansowana jest przynajmniej w 70% ze środków publicznych oraz ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu.
 • Chcesz uzyskać dofinansowanie na pokrycie do 100% kosztów szkolenia? Jeśli masz powyżej 45 lat skorzystaj z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Aby uzyskać dofinansowanie należy zgłosić się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy. Szczegóły programu >>

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.