256312_1920

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności umiejętnego planowania i gospodarowania budżetem rodziny.
 • Pozyskanie wiedzy i narzędzi w celu poprawy swojej sytuacji finansowej.
 • Uzyskanie informacji jak radzić sobie w trudnych sytuacjach finansowych (Zarządzanie budżetem domowym).
 • Nabycie wiedzy jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach.
 • Poznanie metod redukcji wydatków aby przestać co miesiąc tracić zbędne pieniądze.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I –  Jak zarządzać budżetem domowym

 • Jak kontrolować wydatki.
 • Definiowanie źródeł niekontrolowanych wypływów.
 • Klasyfikacja i funkcje wydatków.
 • Oszczędzanie na zakupach.
 • Oszczędzanie na telefonach.
 • Oszczędzanie energii.
 • Oszczędzanie wody.
 • Oszczędzanie ogrzewania.

II – Planowanie i kontrolowanie wydatków

 • Przykładowy budżet domowy.
 • Warsztaty tworzenia indywidualnych budżetów domowych.
 • Omówienie przykładowych budżetów, sugerowane zmiany.
 • Kontrola przepływów gotówki i jej zmienność w czasie.

III – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu budżetem domowym.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 250 projektów na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 2500 osób w trakcie ponad 5 000 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

 

 INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00.

Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa.

Grupa szkoleniowa: zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.

Cena szkolenia: 400 zł.

 • Zwolnienie podmiotowe z VAT – art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

 W cenę szkolenia wliczone są:

 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.

Rabaty:

 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy pobrać i dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesyłać na wskazany w formularzu adres e-mail.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.
   t  Do pobrania:
 Formularz zgłoszeniowy
 Warunki uczestnictwa w szkoleniach

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.