Cele szkolenia:

 • Uzyskanie możliwości prowadzenia auditów wewnętrznych.
 • Zapoznanie się z aktami prawnymi obecnie obowiązującymi w UE i RP określającymi wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz wymaganiami normy auditowej PN-EN ISO 19011:2011
 • Przypomnienie istoty i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.
 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania do procesu audity wewnętrznego i opracowania dokumentacji na potrzeby auditu.
 • Uzyskanie Certyfikatu odbycia szkolenia na Auditora wewnętrznego.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Omówienie wymagań prawnych oraz systemu HACCP z punktu widzenia auditora i procesu przygotowania merytorycznego do auditu wewnętrznego
 2. Pojęcie – procesu auditu:
  1. Co to jest audit?
  2. Niektóre podstawowe terminy i definicje
 3. Norma PN-EN ISO 19011:2011 – omówienie 4 zasadniczych części ujętych w poszczególnych punktach:
  1. Zasady auditowania
  2. Zarządzanie programem auditów
  3. Działania auditowe
  4. Kompetencje i ocena auditorów
 4. Auditowanie wymagań systemu HACCP (na podstawie normy PN-EN ISO 19011:2011)
 5. Rodzaje auditów oraz wymagania i obowiązki auditora
 6. Zasady prowadzenia auditu
 7. Inicjowanie auditu
 8. Planowanie i przygotowanie auditu (praca na arkuszach)
  1. Zadania kierownika obszaru audytowanego
  2. Zlecenie auditu
  3. Powołanie auditora wiodącego i audytorów
  4. Ustalenie celu, zakresu i podstawy auditu
  5. Określenie auditowanego obszaru
 9. Etapy badania dokumentacji
  1. Przegląd dokumentacji
  2. Przygotowanie list kontrolnych (praca na arkuszach)
  3. Listy pytań auditowych (tworzenie listy pytań auditowych do wybranych punktów normy)
 10. Przydzielenie zadań auditorom
 11. Przygotowanie programu auditu i powiadomienie o audicie (praca na arkuszach)
 12. Prowadzenie i dokumentowanie auditu
  1. Spotkanie otwierające
  2. Metody auditowania
  3. Sposoby przezwyciężania strachu u auditowanego
  4. Jak prowadzić proces wywiadu
   1. SPM – czyli skuteczna komunikacja w pracy auditora
   2. Relacje tranzakcyjne w komunikacji auditora
   3. Jak formułować pytania dodatkowe
   4. Pytania pogłębiające. Metoda lejka
   5. Skuteczna obserwacja na miejscu
  5. Opis i klasyfikacja niezgodności i spostrzeżeń
  6. Spotkanie zamykające
 13. Przygotowanie Raportu z auditu
 14. Ustalenie działań korygujących
 15. Zakończenie auditu
 16. Ćwiczenia oparte na scenkach symulujących możliwość wystąpienia niezgodności

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Wojciech Czerwiński

Trener i doradca biznesu, audytor systemów jakości. Przez 11 lat jako audytor systemów jakości branży spożywczej przeprowadził ponad 400 dni szkoleniowych z zakresu GMP, GHP, systemu HACCP oraz przepisów prawa w/w branży. Wdrożył ponad 60 wewnętrznych systemów HACCP w branży spożywczej.

Wdrożenia systemu opiera na praktycznym, dostosowanym do potrzeb klienta podejściu systemowym, opartym na przepisach prawa i wieloletnich konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00. 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia 1 200 zł netto (+23%VAT) = 1 476,00 zł brutto. 1000 zł netto (+23%VAT) = 1230,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)