920

CEL SZKOLENIA:
 • Przekazanie wiedzy dotyczącej najczęściej popełnianych błędów w projektach unijnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji i poprawnego rozliczania projektów.
 • Nabycie przez uczestników szkolenia umiejętności unikania pułapek w obowiązujących regulacjach i wytycznych
 • Nabycie umiejętności podejmowania właściwych decyzji bez ryzyka popełnienia błędu.
KORZYŚCI  DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
 • Nabycie wiedzy w zakresie najczęściej diagnozowanych w wyniku kontroli błędów w projektach,
 • Nabycie wiedzy w zakresie interpretacji przepisów i regulacji obowiązujących w ramach realizowanych zadań w projekcie oraz zasad jego rozliczania,
 • Nabycie wiedzy w zakresie czynników, które zwiększają lub zmniejszają ryzyko popełnienia błędu w projekcie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAKRESIE WYKONANIA RZECZOWEGO PROJEKTU

 •  Błędy popełniane w obszarze wykonania zakresu rzeczowego projektu,
 • Błędy w zakresie monitorowania wykonania rzeczowego projektu,
 • Błędy w zakresie monitorowania wskaźników produktu i rezultatu
 • Działania naprawcze w projekcie, jak zniwelować konsekwencje popełnionych błędów
 • Jak minimalizować ryzyka w projekcie

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PROJEKTEM

 •  Błędy popełniane w obszarze wykonania zakresu finansowego projektu,
 • Czego nie wolno robić, czego unikać
 • Błędy w zakresie monitorowania wykonania finansowego projektu,
 • Działania naprawcze w projekcie, jak zniwelować konsekwencje popełnionych błędów
 • Jak minimalizować ryzyka finansowe w projekcie

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW

 •  Błędy powodujące utratę kwalifikowalności wydatków w projekcie,
 • Brak zgodności ponoszonych wydatków z budżetem projektu,
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OBSZARZE SPRAWOZDAWCZOŚCI I ROZLICZANIA PROJEKTU

 • Polityka rachunkowości wnioskodawcy a błędy w projekcie,
 • Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania i sprawozdawczości projektu,
 • Błędy w dokumentach potwierdzających poniesienie wydatku,
 • Jak przygotować dokumenty projektu do rozliczenia i kontroli

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OBSZARZE ROZLICZANIA KOŃCOWEGO PROJEKTU

 •  Najczęściej spotykane błędy w obszarze rozliczania końcowego projektu,
 • Błędy w dokumentach w zakresie obowiązku informacji i promocji,
 • Jak przygotować dokumenty projektu do ostatecznego rozliczenia i zamknięcia projektu
 • Błędy najczęściej wykrywane przy rozliczaniu końcowym projektu,
 • Jak utrzymać trwałość projektu i nie utracić dotacji

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00. 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia 1 000 zł netto (+23%VAT) = 1 230,00 zł brutto. 800 zł netto (+23%VAT) = 984,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)