Cel semianarium:

Celem szkolenia jest wskazanie najważniejszych zmian, jakie zostały zaplanowane w ramach Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Z uwagi na ciągłe prace nad tworzeniem zasad udzielania wsparcia w ramach nowej perspektywy finansowej celem szkolenia jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat nowej perspektywy finansowej.

Szkolenie skierowane jest do uczestników poprzednich naszych szkoleń, celem aktualizacji nabytej wiedzy.

 PROGRAM SEMINARIUM:

Zasady finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027:

 • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).
 • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC).
 • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS).
 • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW).
 • Fundusze Europejskie dla Regionów.

Zasady kwalifikowalności wydatków

 • Ogólne zasady przygotowania projektu.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.
 • Analiza planowanych źródeł finansowania.
 • Jak opracować budżet projektu.
 • Przepływ środków finansowych w projekcie.
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich.
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektów.

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Czas trwania:
1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji: Na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Cena szkolenia 400,00 zł netto (+23%VAT) = 492,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na seminarium, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie rezerwacji miejsca na szkoleniu.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)