910

 PROGRAM SZKOLENIA:

I. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I BUDŻET PROJEKTU W KONTEKŚCIE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PROJEKTEM

 • Zasady uznawania wydatków za kwalifikowane
 • Ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie
 • Przykłady kwalifikowalności wydatków
 • Weryfikacja wydatków kwalifikowanych z budżetem
 • Zagadnienia kwalifikowalności wydatków
 • Zarządzanie finansowe projektem
 • Podatkowe aspekty rozliczania projektu
 • Zwolnienia z podatku dochodowego
 • Kwalifikowalność VAT

II. ZASADY WERYFIKACJI BUDŻETU PROJEKTU

 • Zgodność budżetu z zakresem merytorycznym
 • Budżet a harmonogram projektu
 • Zgodność budżetu z planowanymi zasobami ludzkimi
 • Procedury wewnętrzne w projekcie wpływające na proces zarządzania projektem
 • Ryzyko finansowe w projekcie
 • Przykładowe struktury budżetu projektu oraz harmonogramu

III. ROZLICZENIE PROJEKTU

 • Ogólne zasady wypełniania wniosku o płatność
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • Zasady i terminy przechowywania dokumentacji projektu

IV. KONTROLA PROJEKTU

 • Instytucje upoważnione do przeprowadzenia kontroli projektów
 • Przygotowanie dokumentów do kontroli
 • Zasady przebiegu kontroli
 • Protokół pokontrolny
 • Przechowywanie dokumentów

V. KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW I BUDŻET PROJEKTU W TRAKCIE ZARZĄDZANIA FINANSOWEGO PROJEKTEM

 • Ocena kwalifikowalności wydatków w trakcie realizacji projektu
 • Kategorie kwalifikowalności wydatków i budżetu
 • Główne aspekty poprawnego zarządzania finansowego projektem
 • Modyfikacje w budżecie projektu – jak je wprowadzać?

VI. SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE ZASAD POPRAWNEGO OPRACOWANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

 • Omówienie zasad wypełniania formularzy wniosków o płatność:
  1. Dane beneficjenta i informacje o projekcie
  2. Informacja finansowa dot. projektu
  3. Dochód w okresie sprawozdawczym
  4. Postęp rzeczowo-finansowy projektu
  5. Wskaźniki realizacji projektu
  6. Informacja na temat trudności i problemów
 • Harmonogram wydatków na kolejne kwartały
 • Zgodność projektu z politykami wspólnotowymi
 • Informacja na temat promocji projektu
 • Spójność poszczególnych elementów wniosku o płatność
 • Zasady sporządzania dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku
 • Załączniki do wniosku o płatność:
 • Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów księgowych
 • Potwierdzone za zgodność kopie protokołów odbioru
 • Wyciągi bankowe
 • Ćwiczenia – opracowanie formularza wniosku o płatność
 • Omówienie opracowanych formularzy wniosków o płatność

VII. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, WNIOSKI

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

 TRENER:

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzająca firm z sektora MSP.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00. 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia 1 200 zł netto (+23%VAT) 1000 zł netto (+23%VAT)
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)