7565

Celem szkolenia jest:

 • Realizacja warsztatów „krok po kroku” z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych na operacje z zakresu tematycznego poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez: rozwijanie działalności gospodarczej
 • Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy projekt oraz biznes plan.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie i biznes plan oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Zasady uzyskania dofinansowania:

 • Ścieżka aplikowania o wsparcie.
 • Jakie projekty mogą liczyć na dofinansowanie.
 • Ogólne zasady przygotowania projektu.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Analiza planowanych źródeł finansowania.
 • Przygotowanie budżetu projektu.

II – Przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy:

(w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)

 • Opis planowanej operacji, w tym uzasadnienie zgodności z LSR,
 • Plan finansowy operacji,
 • Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji,
 • Opis zadań wymienionych w zestawieniu rzeczowo-finansowym,

III – Przygotowanie biznes planu:

(w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”)

 • Informacje dotyczące zasobów lub kwalifikacji posiadanych przez podmiot,
 • Stan przygotowań do podjęcia/rozwijania działalności gospodarczej i jej wykonywania,
 • Cele pośrednie i końcowe operacji oraz motywy realizacji operacji,
 • Zakładany ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży produktów / usług / towarów,
 • Opis wyjściowej sytuacji ekonomicznej podmiotu,
 • Innowacyjność operacji,
 • Wpływ operacji na ochronę środowiska,
 • Wpływ operacji na przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • Analiza marketingowa,
 • Analiza rynku,
 • Dystrybucja i promocja,
 • Analiza konkurencji,
 • Analiza SWOT,
 • Analiza ryzyk związanych z działalnością i rozwiązań alternatywnych,
 • Etapy realizacji operacji,
 • Źródła finansowania operacji,
 • Prognoza poziomu cen i wielkości sprzedaży,
 • Rachunek zysków i strat,
 • Zaktualizowana wartość netto (NPV),
 • Wskaźnik rentowności sprzedaży,

IV – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów przygotowania wybranych aspektów dokumentacji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby usprawnić prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie oraz analizy finansowej i ekonomicznej prosimy o przygotowanie komputerów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 9:00 – 16:00. 2 dni (16 godzin lekcyjnych) w godzinach 8:30 – 15:30.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 6-10 osobowych.
Cena szkolenia 800 zł netto (+23%VAT) = 984,00 zł brutto. 500 zł netto (+23%VAT) = 615,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Rabaty:
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Za uregulowanie płatności na 14 dni przed terminem szkolenia – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach