22

  CEL SZKOLENIA:
 • Przygotowanie uczestników do prawidłowego rozliczenia i realizacji projektów unijnych w systemie SL2014
 • Zdobycie praktycznych umiejętności obsługi systemu SL2014
 • Przekazanie praktycznych wskazówek pozwalających na uniknięcie najczęściej popełnianych błędów
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA:
 • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji z ekspertem ds. realizacji i rozliczania projektów unijnych;
 • Zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących obsługi systemu SL2014.
 PROGRAM SZKOLENIA:

Wprowadzenie do pracy w systemie SL2014

 • Kto nadaje i cofa uprawnienia dla osób upoważnionych do działania w systemie
 • Kiedy mogę zacząć działać w systemie
 • Logowanie do systemu
 • Omówienie poszczególnych zakładek SL2014
 • Zakładanie konta e-PUAP przez osoby upoważnione przez Beneficjenta i partnerów

Prowadzenie sprawozdawczości projektu

 • Utworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Zbiorczy harmonogram płatności w projektach partnerskich

Zamówienia publiczne a system SL2014

 • Zgłaszanie informacji o ogłoszeniach zw. z zamówieniami publicznymi wraz z załącznikami
 • Przesłanie informacji o podpisanych kontraktach wraz z załącznikami

Wniosek o płatność w perspektywie finansowej 2014-2020

 • Terminy składania Wniosku o płatność
 • Rodzaje i funkcje Wniosków o płatność
 • Uproszczone formy dokonywania rozliczeń: stawki jednostkowe i metody ryczałtowe
 • Prezentacja wniosku o płatność oraz przykładów dokumentów rozliczeniowych
 • Załączniki do Wniosku o płatność
 • Typowe błędy w toku procesu rozliczeń

Przygotowanie wniosku o płatność – warsztat praktyczny.

 • Rejestracja wniosku o płatność – rodzaje wniosków o płatność w systemie SL2014 (zaliczkowy, refundacyjny, rozliczeniowy, sprawozdawczy, końcowy)
 • Uzupełnianie wniosku o płatność – uzupełnienie postępu rzeczowego
  uzupełnienie postępu finansowego, w tym zestawienia dokumentów, wydatków rozliczonych ryczałtowo, ewentualnych zwrotów, źródeł finansowania wydatków, rozliczenia zaliczek, postępu finansowego, ewentualnego dochodu

Obsługa wniosku o płatność

 • jak składać wniosek o płatność w systemie SL2014
 • procedura wycofania wniosku o płatność
 • procedura poprawy wniosku o płatność i ponowne złożenie wniosku,
 • korekta wniosku o płatność przez opiekuna projektu
 • weryfikacja kwalifikowalności wydatków na podstawie przykładowych dowodów księgowych
 • weryfikacja poprawności dokumentacji rozliczeniowej służącej dokumentowaniu wydatków
 • sporządzanie Wniosku o płatność na podstawie zadań rozliczeniowych
 • ustalanie wysokości kosztów kwalifikowanych, wysokości dofinansowania, kolejnych transz zaliczek i kwot

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00. 2 dni w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia 1 200 zł netto (+23%VAT) = 1476,00 zł brutto. 1000 zł netto (+23%VAT) = 1230,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)