Cele szkolenia:

 • Zapoznanie się z aktami prawnymi obecnie obowiązującymi w UE i RP określającymi wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywności i żywienia.
 • Poznanie istoty i zasad systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności HACCP.
 • Pozyskanie umiejętności przeprowadzania samodzielnej analizy zagrożeń i ryzyka, wyznaczania CCP oraz tworzenia Planu HACCP.
 • Nabycie umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania Księgi HACCP i dokumentów systemowych, w tym Procedur, Instrukcji, Kart zapisów.
 • Uzyskanie Certyfikatu odbycia szkolenia z systemu HACCP.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Systemy jakości w obrocie żywnością.
 2. Co to jest HACCP? Istota systemu.
 3. Aktualne wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności w Polsce i UE
 4. Podstawowe wymagania w obszarach praktyk GMP i GHP na podstawie Codex Allimentarius i obowiązujących rozporządzeń prawnych.
 5. System HACCP – 12 kroków, 7 zasad – czyli w jaki praktyczny sposób i od czego rozpocząć wdrażanie systemu. Wykład (możliwość skorzystania z filmu instruktażowego).
 6. Część praktyczna opracowywania, tworzenia analiz i dokumentacji systemowej w oparciu o 7 zasad HACCP.
 7. Podstawy dotyczące tworzenia dokumentacji w systemie zarządzania bezpieczeństwem żywności.
  1. Praktyczne zasady dotyczące tworzenia dokumentacji.
  2. Skład dokumentacji systemu HACCP.
  3. Struktura dokumentacji.
  4. Układ i wygląd Księgi HACCP.
  5. Procedura, Instrukcja – jakie elementy, wymagania i informacje powinny zawierać.
  6. Jakich procesów powinny dotyczyć i jakie informacje zawierać.
 8. Część praktyczna samodzielnego opracowywania wybranych Procedur, Instrukcji, Zapisów.
 9. Najczęstsze problemy przy tworzeniu i nadzorowaniu systemu HACCP.
 10. Rola auditów wewnętrznych w prawidłowym funkcjonowaniu systemu.

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Wojciech Czerwiński

Trener i doradca biznesu, audytor systemów jakości. Przez 11 lat jako audytor systemów jakości branży spożywczej przeprowadził ponad 400 dni szkoleniowych z zakresu GMP, GHP, systemu HACCP oraz przepisów prawa w/w branży. Wdrożył ponad 60 wewnętrznych systemów HACCP w branży spożywczej.

Wdrożenia systemu opiera na praktycznym, dostosowanym do potrzeb klienta podejściu systemowym, opartym na przepisach prawa i wieloletnich konsultacjach z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Inspekcją Weterynaryjną.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00. 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia 800 zł netto (+23%VAT) 500 zł netto (+23%VAT)
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do Kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)