Właścicielem marki Power Skills jest:

Centrum Rozwoju Gospodarczego Marcin Kibitlewski

ul. Króla Zygmunta Augusta 4; 15-136 Białystok

NIP: 844-191-11-72;  REGON: 200024081

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – aktualnie pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00041/2020.