78546

Marka Power Skills jest częścią firmy Centrum Rozwoju Gospodarczego – jednej z wiodących firm doradczo – szkoleniowych w Polsce pod względem skuteczności w pozyskiwaniu funduszy unijnych. Firma została założona w 2005 roku, aby wykorzystać doświadczenia nabyte w branży doradczej i szkoleniowej. Naszym celem jest prowadzenie profesjonalnych szkoleń, dbając przy tym o najwyższy poziom merytoryczny oraz jakość obsługi.

Szkolenia są przeprowadzane w małych grupach (od kilku do kilkunastu osób). Kładziemy nacisk na to, aby zajęcia miały charakter praktyczny i odbywały się przy aktywnym udziale uczestników. Każdy z nich otrzymuje materiały szkoleniowe, a także dyplom ukończenia szkolenia.

Aby dostosować się do wymagań rynkowych oraz rosnących oczekiwań uczestników szkoleń, stale udoskonalamy naszą ofertę szkoleniową. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i sugestie z Państwa strony.

Członkostwa:

Power Skills posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku – aktualnie pod numerem ewidencyjnym: 2.20/00041/2020.