615384_1920

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie wiedzy z zakresu otwarcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (ABC działalności gospodarczej).
 • Nabycie umiejętności identyfikacji najkorzystniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej i rodzajów opodatkowania.
 • Omówienie krok po kroku etapów rejestrowania firmy wraz z wypełnieniem niezbędnych formularzy.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w pracy z przedsiębiorstwami.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak uniknąć najczęściej popełnianych przez firmy błędów.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Prawne aspekty prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.
 • Kodeks spółek handlowych.
 • Kodeks cywilny.

II – Ograniczenia w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

 • Ograniczenia podmiotowe
 • Ograniczenia przedmiotowe
 • Koncesje
 • Zezwolenia, licencje, zgody
 • Działalność regulowana

III – Kryteria wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej

 • Kraj pochodzenia inwestora
 • Rodzaj działalności
 • Skala działalności
 • Odpowiedzialność inwestora
 • Konieczność osobistego zaangażowania
 • Możliwości pozyskiwania kapitału
 • Emisja akcji i obligacji
 • Opodatkowanie dochodu
 • Koszty funkcjonowania oraz formalizm prowadzenia działalności

IV – Formy organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej

 • Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 • Spółka cywilna.
 • Spółka jawna.
 • Spółka partnerska.
 • Spółka komandytowa.
 • Spółka komandytowo-akcyjna.
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 • Spółka akcyjna.

V – Systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej

 • Podatek od towarów i usług (VAT).
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Inne należności publiczno-prawne.

VI – Wybór formy opodatkowania

 • Zasady ogólne – skala podatkowa.
 • Zasady ogólne – podatek liniowy.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
 • Karta podatkowa.

VII – Zatrudnianie pracowników

 • Kto jest pracownikiem
 • Umowy o pracę wynikające z Kodeksu pracy
 • Umowy cywilnoprawne wynikające z Kodeksu cywilnego
 • Inne umowy
 • Dokumenty pracownika
 • Dane osobowe pracownika
 • Obowiązkowe szkolenie BHP dla nowozatrudnionych pracowników
 • Zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego

VIII – Zobowiązania wobez ZUS – rodzaje składek

 • Ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Wysokości składek ZUS

IX – Rejestracja działalności

 • Złożenie wniosku o wpis do ewidencji przedsiębiorców (CEIDG)
 • Wniosek o wpis do CEIDG online
 • Złożenie wniosku o wpis do CEIDG w sposób tradycyjny
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Wysokości składek ZUS

X – Podsumowanie szkolenia

 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji oraz warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

700 zł netto (+23%VAT) = 861,00 zł brutto. 500 zł netto (+23%VAT) = 615,00 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)