Celem szkolenia jest:

 • nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia biznesplanów,
 • zdobycie umiejętności budowy modelu finansowego projektu z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel,
 • przedstawienie w przystępny sposób, zilustrowany licznymi przykładami i zadaniami, zagadnień z zakresu konstruowania elementów biznes planu i analizy sprawozdań finansowych,
 • praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego tworzenia biznes planów.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wprowadzenie do tematyki funduszy europejskich

 • zasady podziału środków finansowych w Polsce w latach 2021-2027
 • ścieżka aplikowania o wsparcie
 • ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego
 • kwalifikowalność wydatków w projekcie
 • wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach
 • opracowanie budżetu projektu

II. Biznes plan w projektach unijnych

 • czym jest biznesplan w projektach unijnych i czemu ma służyć
 • cele przygotowania biznesplanu
 • struktura biznes planu:
  • streszczenie przedsięwzięcia
  • dane właściciela i osób zarządzających firmą
  • ogólna charakterystyka przedsiębiorca
  • opis produkcji lub świadczonych usług
  • charakterystyka konkurencji, klientów i kontrahentów
  • plan marketingowy
  • analiza SWOT
  • harmonogram realizacji inwestycji
  • kosztorys inwestycji
  • założenia finansowe
  • plany kosztów i plany przychodów
  • bilans
  • rachunek zysków i strat
  • rachunek przepływu środków pieniężnych
 • praca warsztatowa nad opracowaniem wybranych aspektów opisowych biznes planu

III. Analiza finansowa przedsiębiorstwa – warsztaty

 • podstawowe pojęcia z zakresu finansów
 • podstawowe zasady rachunkowości finansowej czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych
 • bilans jako podstawowy raport opisujący sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa
 • rachunek zysków i strat
 • rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa
 • wzajemne powiązania pomiędzy sprawozdaniami finansowymi

IV. Wartość pieniądza w czasie i ocena opłacalności projektów inwestycyjnych

 • kapitalizacja odsetek a dyskontowanie
 • wartość przyszła i bieżąca przepływów pieniężnych
 • proste metody oceny opłacalności inwestycji
 • dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji
 • okres zwrotu inwestycji
 • wartość bieżąca netto (NPV)
 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

V. Podsumowanie szkolenia

 • omówienie najczęściej popełnianych błędów
 • wnioski uczestników szkolenia
 • wręczenie certyfikatów

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów m.in. przy użyciu arkusza Excel. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o przygotowanie na szkolenie komputerów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office (lub zbliżonym).

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.
Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.
Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 3 dni w godzinach 9:00 – 15:00. 3 dni w godzinach 9:00 – 15:00.
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-15 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach około 10 osobowych.
Cena szkolenia

1 600 zł netto (+23%VAT) = 1 968,00 zł brutto. 1200 zł netto (+23%VAT) = 1476,00 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)