440743

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności tworzenia Studium Wykonalności w projektach inwestycyjnych.
 • Poznanie technik i metod konstruowania analizy kosztów i korzyści.
 • Praktyczne przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy zasadności i oceny społecznej i ekonomicznej efektywności przygotowywanych projektów UE.
 • Poznanie aktualnych technik tworzenia Studium wykonalności w świetle najnowszych wytycznych.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Zasady przygotowania studium wykonalności

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności

II – Analiza podstawowej struktura studium wykonalności

 • Informacje na temat projektu
 • Identyfikacja problemów i celów
 • Analiza instytucjonalna
 • Trwałość projektu
 • Analiza popytu
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji
 • Analiza oddziaływania na środowisko
 • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczno-społeczna
 • Analiza wrażliwości/ryzyka

III – Praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych sekcji studium wykonalności

 • Cele projektu
 • Analiza wariantowa (analiza opcji)
 • Założenia do analizy ekonomiczno-finansowej projektów inwestycyjnych:
  • Przychody i koszty a przepływy pieniężne projektu
  • Płynność finansowa, wykonalność i trwałość finansowa projektu
  • Proste i dyskontowe metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych
 • Analiza finansowa projektów:
  • Założenia do analizy finansowej
  • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych
  • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu
  • Wskaźniki FNPV/C, FRR/C, FNPV/K, FRR/K
  • Analiza trwałości finansowej projektu
 • Analiza kosztów i korzyści, w tym analiza ekonomiczna projektów:
  • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu
  • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych, gospodarczych i środowiskowych
  • szacowanie wskaźników ENPV i ERR oraz B/C projektu
  • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego – DGC)
 • Analiza ryzyka projektu:
  • Analiza wrażliwości
  • Analiza ryzyka

IV – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności
 • Wnioski uczestników szkolenia
 • Wręczenie certyfikatów

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów przygotowania wybranych aspektów dokumentacji. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby usprawnić prace związane z przygotowaniem analizy finansowej i ekonomicznej prosimy o przygotowanie komputerów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

800 zł netto (+23%VAT) = 984,00 zł brutto. 590 zł netto (+23%VAT) = 725,70 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)