5935

Cel szkolenia i korzyści ze szkolenia:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie promocji Funduszy Europejskich (nacisk zostanie położony zwłaszcza na ostatnie zmiany).
 • Zapoznanie się z najważniejszymi wymaganiami i wytycznymi
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, które mogą skutkować pomniejszeniem uzyskanego dofinansowania
 • Wspólna wymiana doświadczeń, dyskusja, możliwość zadawania pytań, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Zagadnienia wstępne:

 • Od kiedy do kiedy należy wypełniać obowiązki informacyjne
 • Kogo nie dotyczą obowiązki promocji Funduszy Europejskich
 • Co warto wiedzieć, zanim zostaniesz beneficjentem
 • Jakie są zasady tworzenia treści i informowania o wsparciu z Funduszy Europejskich
 • Podstawy prawne: wytyczne, zapisy w umowie, podręcznik.
 • Kontrola wypełnienia obowiązku informacyjno-promocyjnego – taryfikator pomniejszeń.

II. Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie:

 • Jak oznaczać projekt dofinansowany przez program krajowy
 • Jak oznaczać projekt dofinansowany przez program regionalny
 • Jak oznaczać dokumenty i działania informacyjno-promocyjne w projekcie dofinansowanym jednocześnie z Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy

III. Jak oznaczać miejsce projektu – tablice i plakaty

 • Kiedy istnieje obowiązek umieszczenia tablicy
 • Kiedy istnieje obowiązek zawieszenia plakatu
 • Jak wygląda tablica informacyjna
 • Gdzie, kiedy i na jak długo umieścić tablicę informacyjną
 • Jak wygląda plakat
 • Gdzie, kiedy i na jak długo umieścić plakat

IV. Jak oznaczyć sprzęt i wyposażenie zakupione lub powstałe w projekcie

 • Gdzie umieścić naklejki
 • Jak wygląda naklejka
 • Jakie naklejki stosować w projektach finansowanych jednocześnie z Funduszy Europejskich oraz Krajowego Planu Odbudowy
 • Kiedy i na jak długo umieścić naklejki

V. Jakie informacje muszą być zamieszczone na stronie internetowej i w mediach społecznościowych

 • Jak właściwie oznaczyć stronę internetową powstałą w projekcie
 • Co zawiera opis projektu
 • Jak stosować hasztagi

VI. Jak tworzyć materiały audio, wideo, artykuły prasowe i inne treści o projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich

 • Jak oznaczyć spotkanie informacyjne na temat projektu
 • Jak oznaczać małe przedmioty promocyjne
 • Jak oznaczać projekty realizowane poza granicami Polski lub skierowane do obcojęzycznego odbiorcy
 • Jak dokumentować realizację działań informacyjnych i promocyjnych
 • Jak komunikować ekologicznie

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień  w godzinach 9:00 – 14:00 1 dzień  w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, Warszawa
lub
ul. Wspólna 56, Warszawa
(w zależności od dostępności sal)
Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

600 zł netto (+23%VAT) = 738,00 zł brutto. 400 zł netto (+23%VAT) = 492,00 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Zalecamy korzystanie z Google Chrome, opcjonalnie: Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)