910
Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest:

 • kompleksowe omówienie najważniejszych założeń aplikacji WOD2021 będącej generatorem wniosków w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.
 • dostrzeżenie różnic i podobieństw nowej perspektywy wobec perspektywy 2014-2020.
 • wskazanie przyszłym beneficjentom możliwości sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe oraz zasady aplikowania o środki unijne i ich rozliczania.
 • Szkolenie adresowane jest dla potencjalnych beneficjentów, którzy będą aplikować o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2021 – 2027.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Zasady konstruowania projektów:
  • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
  • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
  • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.
  • Analiza planowanych źródeł finansowania.
  • Jak opracować budżet projektu.
  • Przepływ środków finansowych w projekcie.
  • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.
  • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 2. Tworzenie przykładowego wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021:
  • Informacje o projekcie
  • Wnioskodawca i realizatorzy
  • Wskaźniki projektu
  • Zadania
  • Budżet projektu
  • Podsumowanie budżetu
  • Źródła finansowania
  • Analiza ryzyka
  • Dodatkowe informacje
  • Oświadczenia
  • Załączniki
 3. Przesyłanie wniosku o dofinansowanie
 4. Poprawa wniosku o dofinansowanie w aplikacji WOD2021
 5. Dyskusja i podsumowanie

Metody i techniki pracy z grupą:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

600 zł netto (+23%VAT) = 738,00 zł brutto. 490 zł netto (+23%VAT) = 602,70 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)