256312_1920

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie polityk horyzontalnych Funduszy Europejskich (nacisk zostanie położony zwłaszcza na ostatnie zmiany).
 • Zapoznanie się z najważniejszymi wymaganiami i wytycznymi
 • Uniknięcie najczęściej popełnianych błędów, które mogą skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie
 • Wspólna wymiana doświadczeń, dyskusja, możliwość zadawania pytań, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Podstawy prawne dotyczące polityk horyzontalnych w perspektywie finansowej 2021 – 2027

II. Zasada równości kobiet i mężczyzn

 • zasada równości kobiet i mężczyzn,
 • rola uczestników procesu,
 • wniosek o dofinansowanie w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
 • cele, działania (w tym budżet), rezultaty i monitoring w kontekście równości kobiet i mężczyzn,
 • standard minimum realizacji zasady równości szans

III. Zasada równości szans i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

 • zasada równości szans i niedyskryminacji – kontekst prawny, Karta Praw Podstawowych, Konwencja ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami,
 • niepełnosprawność – rodzaje, modele, stereotypy na temat niepełnosprawności, funkcjonowanie osób z niepełnosprawnościami,
 • bariery fizyczne, cyfrowe, organizacyjne i mentalne dostępności czyli dyskryminacja w praktyce,
 • Mechanizm racjonalnych usprawnień (MRU)
 • Standardy dostępności

 IV. Zasada zrównoważonego rozwoju i zasada „Nie czyń poważnych szkód” (DNSH)

 • czym jest zasada nie czyń poważnych szkód
 • jak stosować zasadę
 • jak wykazać zgodność z zasadą

 V. Zasada partnerstwa

 • czym jest zasada partnerstwa
 • uwarunkowania prawne
 • realizacja zasady partnerstwa
 • angażowanie partnerów
 • ocena realizacji

 VI. Pytania i dyskusja

VII. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów połączonych z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień  w godzinach 9:00 – 14:00 1 dzień  w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, Warszawa
lub
ul. Wspólna 56, Warszawa
(w zależności od dostępności sal)
Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

700 zł netto (+23%VAT)=861,00 zł brutto 500 zł netto (+23%VAT) = 615,00zł brutto
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Zalecamy korzystanie z Google Chrome, opcjonalnie: Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)