Niniejsza strona internetowa zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Przez używanie niniejszej strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z poniższą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na stosowanie cookies przez naszą stronę internetową, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania tej strony.

Czym są cookies?

Cookies to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym, gdy użytkownik odwiedza strony w internecie. Cookie zazwyczaj zawiera: nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas jego istnienia oraz wygenerowany losowo unikatowy numer służący do identyfikacji przeglądarki, za pośrednictwem której następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używane są cookies?

Na tej stronie pliki cookies wykorzystywane są do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i treści strony internetowej oraz  do ułatwienia korzystania z serwisu.

Używamy dwóch rodzajów ciasteczek:

 1. sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do zakończenia sesji na stronie,
 2. stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika do momentu ich usunięcia lub do zakończenia ich czasu życia.

Zmiana ustawień plików cookies

Google Chrome

Domyślnie ustawienia przeglądarki Chrome pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia należy:

 1. Wybrać menu Ustawienia Google Chrome i kliknąć zakładkę
 2. Kliknąć Pokaż ustawienia zaawansowane u dołu strony.
 3. W opcjach Prywatność wybrać Ustawienia treści.
 4. Wybrać żądane ustawienia.
 5. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień dla danego serwisu kliknąć w Zarządzaj wyjątkami i wybrać żądane ustawienia dla konkretnych witryn.
 6. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk Gotowe.

Mozilla FireFox

Domyślnie ustawienia przeglądarki FireFox pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

 1. Wybrać w menu Narzędzia (w innych wersjach: kliknąć przycisk Firefox) i wybrać
 2. W zakładce Prywatność wybrać żądane ustawienia.
 3. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Wyjątki i wybrać własne ustawienia dla wybranych witryn.
 4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Opera

Domyślnie ustawienia przeglądarki Opera pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

 1. Kliknąć Preferencje,  wybrać opcję Zaawansowane, a następnie
 2. Wybrać żądane ustawienia.
 3. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie Preferencje dla witryn i przejść do karty Ciasteczka, a następnie wprowadzić pożądane ustawienia.
 4. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer pozwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 1. W menu Narzędzia wybrać Opcje internetowe.
 2. Wybrać zakładkę Prywatność.
 3. Za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies).

lub

 1. Kliknąć przycisk Zaawansowane i samodzielnie wybrać żądane ustawienia.
 2. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Witryny i wybrać własne ustawienia.
 3. Zatwierdzić zmiany, klikając przycisk OK.

Safari

Domyślnie ustawienia przeglądarki Safari pozwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić te ustawienia, należy:

 1. W menu Safari wybrać opcję
 2. Kliknąć ikonę Prywatność.
 3. Zaznaczyć żądane ustawienia.
 4. W celu wprowadzenia specjalnych ustawień  dla danego serwisu należy kliknąć Szczegóły i wybrać własne ustawienia.

Polityka prywatności

WSTĘP

W niniejszym dokumencie używane są pojęcia:

 • Administrator – Centrum Rozwoju Gospodarczego Marcin Kibitlewski (własciciel marki Power Skills), zwany dalej CRG,
 • Klient, Użytkownik – osoba przekazująca dane osobowe,
 • Rozporządzenie RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

CRG podchodzi z zaangażowaniem do kwestii ochrony prywatności Klientów oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych.

W związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych i wejściem w życie od 25.05.2018 r. tzw. Rozporządzenia RODO, dokonaliśmy przeglądu funkcjonujących w CRG procesów i procedur związanych z zabezpieczeniem danych osobowych. Dokonaliśmy niezbędnych modyfikacji i ulepszeń, w celu dostosowania istniejących zabezpieczeń do przepisów Rozporządzenia RODO oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych, które przechowujemy.

Poniżej informujemy Państwa, w jaki sposób pozyskujemy Państwa dane, do czego je wykorzystujemy, jak długo przechowujemy, komu przekazujemy oraz w jaki sposób przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Gospodarczego Marcin Kibitlewski (ul. Króla Zygmunta Augusta 4, 15-136 Białystok, tel. 609 892 880).

SPOSÓB POZYSKANIA DANYCH

Klienci CRG dobrowolnie przekazują nam swoje dane w następujący sposób: przekazują swoje dane pracownikom CRG kontaktując się telefonicznie lub drogą mailową, podają swoje dane na formularzu zgłoszeniowym na szkolenie, podają swoje dane w formularzu ankiety na szkoleniu.

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Przekazując dane osobowe Użytkownik wyraża zgodę na ich wykorzystanie w określonym celu. Zgoda jest wyrażona:

 • przez czynność przekazania danych – np. przy zapisie na szkolenie, przy podaniu danych telefonicznie lub mailowo w celu uzyskania informacji o szkoleniu,
 • przez oświadczenie o wyrażeniu zgody – przy zapisie na szkolenie czy w ankiecie na szkoleniu.

CRG przetwarza dane w celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę, czyli np. poinformowania o szkoleniach, zawarcia umowy szkolenia, realizacji bieżącej współpracy szkoleniowej, przesyłania informacji o szkoleniach drogą mailową.

CRG przetwarza dane Klientów również w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest np. informowanie naszych Klientów o szkoleniach, którymi mogą być oni zainteresowani i prowadzenie sprzedaży szkoleń.

Dane osobowe przetwarzane są również w celu realizacji przez CRG obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem i przechowywaniem dokumentacji księgowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzamy przez okres, jaki jest niezbędny do realizacji celu, w jakim są przetwarzane.
Oznacza to, że przetwarzamy dane do momentu zakończenia współpracy, ustania prawnie uzasadnionych interesów Administratora, ustania obowiązku prawnego lub wycofania zgody bądź wyrażenia sprzeciwu – w przypadku wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu dane są usuwane, jeśli nie istnieją prawnie uzasadnione cele dalszego ich przetwarzania.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Dane osobowe, których administratorem jest CRG mogą być udostępniane podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, z którymi Administrator prowadzi współpracę w celu realizacji i prawidłowego wykonania swoich usług. W takim przypadku Administrator powierza dane w oparciu o umowę powierzenia, w zakresie niezbędnym do wykonania czynności będących przedmiotem współpracy.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia RODO mają Państwo prawo do:

 • żądania informacji czy przechowujemy Państwa dane, a jeżeli tak – jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je wykorzystujemy,
 • żądania sprostowania przechowywanych danych, uzupełnienia ich i poprawienia,
 • żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie,
 • żądania przeniesienia informacji osobowych do innego podmiotu,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes – w szczególności żądanie usunięcia z listy mailingowej i zaprzestania informowania o szkoleniach,
 • wycofania zgody – kiedy użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych w konkretnym celu, ma on prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie, co spowoduje zaprzestanie przetwarzania, chyba że CRG ma obowiązek prawny przetwarzania danych lub inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem – np. windykacja należności.

W każdym przypadku i w dowolnym czasie mają Państwo prawo do wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych. Spowoduje to zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem. Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych – stosujemy zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo danych na odpowiednio wysokim poziomie. Monitorujemy funkcjonowanie zabezpieczeń i przestrzeganie procedur. W przypadku stwierdzenia pola do poprawy, wprowadzamy odpowiednie modyfikacje i ulepszenia.