538576

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie wiedzy o możliwościach uzyskania dofinansowania na termomodernizację obiektu oraz odnawialne źródła energii (OZE).
 • Uzyskanie informacji o aktualnych możliwościach wsparcia.
 • Nabycie umiejętności identyfikacji projektów mogących uzyskać wsparcie.
 • Nabycie umiejętności prawidłowego ustalania poziomu dofinansowania w świetle najnowszych przepisów prawnych.
 • Weryfikacja własnych pomysłów z wieloletnim praktykiem mającym doświadczenie w uzyskiwaniu dotacji unijnych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek jak napisać poprawny wniosek o dofinansowanie oraz uniknąć najczęściej popełnianych błędów.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I – Fundusze europejskie – możliwości uzyskania wsparcia

 • Zasady podziału środków finansowych na energetykę w Polsce
 • Dostępne środki unijne na OZE dla projektów z poziomu regionalnego.
 • Dostępne środki unijne na OZE dla projektów z poziomu krajowego.
 • Omówienie i wybór dotacji możliwych do uzyskania w zakresie termomodernizacji i OZE (dotacje unijne na OZE).
 • Określenie jakie są możliwości sfinansowania inwestycji w ramach funduszy:
  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),
  • Fundusze Europejskie dla Regionów,
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).
 • Ścieżka aplikowania o wsparcie.
 • Wybór dokumentacji programowej – jakie dokumenty są najistotniejsze z punktu widzenia sporządzenia wniosku o dofinansowanie.
 • W jaki sposób określić poziom wydatków kwalifikowanych w świetle najnowszych przepisów prawnych.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich, czyli gdzie szukać informacji o aktualnych konkursach.

II – Zasady konstruowania projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Przygotowanie budżetu projektu.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Obliczenie wydatków kwalifikowanych w projekcie.
 • Procedura oceny wniosku.

III – Pomoc publiczna w projektach z zakresu energetyki (OZE)

 • Przesłanki występowania pomocy publicznej,
 • Efekt zachęty a rozpoczęcie prac nad projektem,
 • Zasady udzielenia wsparcia z pomocy de minimis,
 • Zasady udzielenia wsparcia przy zastosowaniu pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska,
 • Intensywność pomocy inwestycyjnej,
 • Analiza inwestycji referencyjnych dla poszczególnych inwestycji OZE,
 • Kalkulator pomocy publicznej,
 • Metodyka wyliczenia wysokości dofinansowania na odnawialne źródła energii – jak wyliczyć poziom dofinansowania,

IV – Realizacja i kontrola projektu z zakresu energetyki (OZE)

 • Zasady promocji projektu,
 • Przebieg kontroli projektu,

V – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów powodujących odrzucenie projektu.
 • Wnioski uczestników szkolenia.
 • Wręczenie certyfikatów.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie prezentacji połączonej z dyskusją. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane konkretne przypadki inwestycji.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.
Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.
Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 14:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

600 zł netto (+23%VAT) = 738,00 zł brutto. 490 zł netto (+23%VAT) = 602,70 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)