910

Celem szkolenia jest:

 • Nabycie umiejętności przydatnych w procesie tworzenia wniosku o dofinansowaanie oraz modelu finansowego w programie FENG – ścieżka SMART.
 • Realizacja warsztatów “krok po kroku” z wypełniania wniosku aplikacyjnego na wybranym przykładzie,
 • Przedstawienie w przystępny sposób zagadnień z zakresu konstruowania i analizy sprawozdań finansowych.
 • w odniesieniu do webinaru (szkolenia zdalnego, online) – będzie to szkolenie zdalne realizowane w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami widząc i słysząc się wzajemnie.
 PROGRAM SZKOLENIA:

I. Warsztaty przygotowania krok po kroku Wniosku o dofinansowanie:

 • część ogólna
 • moduły realizowane w ramach projektu i powiązania między modułami,
 • Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi Unii Europejskiej
  • zasada równości szans i niedyskryminacji,
  • zasada równości kobiet i mężczyzn,
  • zasada zrównoważonego rozwoju,
 • Ekoinnowacje
 • Transformacja rynku
 • Społeczne znaczenie innowacji
 • Wskaźniki produktu
 • Wskaźniki rezultatu
 • Źródła finansowania wydatków
 • Moduły w projekcie:
  • Moduł B+R
  • Moduł wdrożenie innowacji
  • Moduł infrastruktura B+R
  • Moduł cyfryzacja
  • Moduł zazielenianie przedsiębiorstw
  • Moduł kompetencje
  • Moduł internacjonalizacja

II. Warsztaty przygotowania krok po kroku modelu finansowego:

 • Założenia
 • Sprawozdania finansowe
 • Przychody
 • Koszty operacyjne
 • Środki trwałe
 • Rozliczenie dotacji
 • Kapitał pracujący
 • Finansowanie
 • Moduły
 • Ocena kondycji finansowej

III – Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu modelu finansowego.
 • Wnioski uczestników szkolenia.

Metody prowadzenia zajęć:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów przy użyciu generatora wniosków LSI oraz arkusza Excel. W trakcie szkolenia będą udzielane odpowiedzi na pytania uczestników oraz omawiane studia przypadków.

Aby uczestniczyć w zajęciach prosimy o przygotowanie na szkolenie laptopów wyposażonych w mysz oraz z zainstalowanym programem Microsoft Office.

 TRENER:

Marcin Kibitlewski

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.
Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.
Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 4 dni  w godzinach 9:00 – 15:00 4 dni w godzinach 9:00 – 15:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych.
Cena szkolenia 2 400 zł netto (+23%VAT) = 2 952,00 zł brutto. 1800 zł netto (+23%VAT) = 2214,00 zł brutto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)