Celem szkolenia:

 • Poznanie aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 • Nabycie oraz podniesienie kompetencji związanych z oceną występowania, kwalifikowalnością oraz regułami udzielania pomocy publicznej oraz de minimis.
 • Wspólna wymiana doświadczeń, dyskusja, możliwość zadawania pytań, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki uczestników szkolenia.
 PROGRAM SZKOLENIA:
 1. Pojęcie i ogólne zasady dotyczące udzielania pomocy publicznej:
 • definicja pomocy publicznej
 • test pomocy publicznej
 • dopuszczalność pomocy publicznej
 • definicja przedsiębiorcy
 • procedura akceptacji i monitoringu udzielania pomocy publicznej
 • wsparcie ze środków publicznych niestanowiące pomocy publicznej (instrumenty powszechnej polityki podatkowej, rekompensata z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym (usług publicznych) spełniająca kryteria z orzeczenia Altmark
 • formy pomocy publicznej
 • pomoc indywidualna i pomoc objęta programami pomocowymi
 • pomoc publiczna a wsparcie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
 • ekwiwalent dotacji brutto (EDB)
 • zasada limitowania pomocy publicznej
 • zasady kumulacji pomocy publicznej, w tym z pomocą ze źródeł UE
 • efekt zachęty
 • subsydiowanie skrośne
 1. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej
 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska
 • pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • rewitalizacja – podstawy i zasady udzielania pomocy publicznej
 • pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną
 • pomoc na gospodarkę odpadami
 • pomoc w sektorze ochrony zdrowia
 • pomoc w edukacji i szkolnictwie wyższym
 • pomoc w sektorze transportu publicznego
 • pomoc na transport multimodalny
 • pomoc na energetykę
 • koszty kwalifikowane
 • dopuszczalna intensywność
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Zasady udzielania pomocy inwestycyjnej – regionalna pomoc inwestycyjna
 • przeznaczenie
 • koszty kwalifikowane
 • dopuszczalna intensywność pomocy
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Pomoc na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (wsparcie sektora OZE)
 • przeznaczenie
 • koszty kwalifikowane
 • zasady obliczania pomocy
 • dodatkowe kryteria dopuszczalności
 1. Pomoc de minimis – zasady udzielania pomocy
 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna – zalety stosowania  pomocy de minimis.
 • maksymalna kwota pomocy de minimis – ustalanie limitu pomocy de minimis.
 • kumulacja pomocy de minimis – przykłady kumulacji, pomoc de minimis udzielana jako uzupełnienie pomocy udzielanej w ramach innych przeznaczeń.
 • definicja trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa.
 • analiza trudnej sytuacji ekonomicznej oraz kumulacji pomocy.
 • obliczanie wartości udzielonej pomocy publicznej
 1. Krajowe a unijne prawo pomocy publicznej
 2. Wybrane orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Metody prowadzenia zajęć:

 • uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania i wyjaśnią wątpliwości pojawiające się w trakcie szkolenia, dodatkowo trener odniesie się do praktycznych przykładów.
 • w trakcie szkolenia omówione zostaną najnowsze interpretacje UOKiK i Komisji Europejskiej dotyczące najbardziej problematycznych przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis.
 TRENER:

Marcin Kibitlewski
Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku, studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” – 112 godzinne szkolenie z zakresu zarządzania projektami oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – 80 godzinne szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju.

Czytaj więcej

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
SZKOLENIA STACJONARNE SZKOLENIA ONLINE / WEBINARY
Czas trwania szkolenia 1 dzień w godzinach 9:00 – 14:00 1 dzień w godzinach 9:00 – 14:00
Miejsce realizacji szkolenia: ul. Wilcza 9, 00-499 Warszawa. Szkolenie na wskazanej drogą mailową platformie webinarowej.
Termin realizacji szkolenia:
Zapraszamy do kalendarza szkoleń Zapraszamy do kalendarza szkoleń
Grupa szkoleniowa zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych. zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 10-12 osobowych.
Cena szkolenia

700 zł netto (+23%VAT) = 861,00 zł brutto. 600 zł netto (+23%VAT) = 738,00 zł brutto.
Jeśli opłata za szkolenie jest finansowana przynajmniej w 70% ze środków publicznych obowiązuje kwota netto.
W cenę szkolenia wliczone są:
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej.
 3. Catering i przerwy kawowe w trakcie szkolenia.
 4. Lunch dla uczestników szkolenia.
 5. Certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Prowadzenie szkolenia przez doświadczonego Trenera.
 2. Komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej
 3. Certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Rabaty:
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.
 • Zgłoszenie minimum 2 osób – 5% rabatu.
 • Zgłoszenie na minimum 2 szkolenia – 5% rabatu.
 • Rabaty mogą się łączyć, istnieje możliwość negocjacji cen przy zgłoszeniu większej ilości osób.

Wymagania techniczne w przypadku webinarów / szkoleń online:

 • Dla aktywnego uczestnictwa w warsztatach, każdy jego uczestnik powinien posiadać komputer z dostępem do Internetu z zainstalowanym pakietem Office 2007, 2010, 2013 lub 2016/365 lub równoważnym oraz programem Acrobat Reader.
 • Procesor dwurdzeniowy 2GHz lub lepszy (zalecany czterordzeniowy)
  2 GB pamięci RAM (zalecane 4 GB lub więcej)
 • System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS
 • Ponieważ szkolenie prowadzone będzie na platformie opartej na przeglądarce, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera.
 • Będzie to webinar realizowany w trybie dyskusji – umożliwia on uczestnikom rozmowę wideo w czasie rzeczywistym zarówno z prowadzącym, jak też z innymi uczestnikami. Dzięki temu uczestnicy mają wrażenie osobistego udziału w szkoleniu z prowadzącym i innymi uczestnikami.
 ZGŁOSZENIA:
 • W celu rezerwacji miejsca na szkoleniu, należy dokładnie wypełnić formularz zgłoszeniowy uczestnika szkolenia, zawierający zasady współpracy oraz procedurę dalszej rejestracji.
 • W odpowiedzi otrzymają Państwo od nas potwierdzenie wstępnej rejestracji uczestnika szkolenia. Pełna rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po dokonaniu wpłaty na wskazany w formularzu rachunek bankowy.

Aby sprawdzić najbliższy termin szkolenia przejdź do kalendarza szkoleń.


t Do pobrania:
Warunki uczestnictwa w szkoleniach
Formularz zgłoszeniowy (opcjonalnie)