467

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3800 osób w trakcie ponad 6 700 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” –szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

SZKOLENIA POWER SKILLS PROWADZONE PRZEZ MARCINA KIBITLEWSKIEGO:
  1. ABC działalności gospodarczej – jak rozpocząć i prowadzić własną firmę
  2. Biznes plan w projektach unijnych – warsztaty
  3. Dotacje unijne dla firm na lata 2014-2020
  4. Dotacje unijne dla samorządów na lata 2014-2020
  5. Dotacje unijne na Odnawialne Źródła Energii (OZE)
  6. Konstruowanie i analiza arkuszy finansowych – finanse dla niefinansistów
  7. Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014-2020
  8. Studium wykonalności w projektach inwestycyjnych
  9. Zarządzanie budżetem domowym