467

Od 2004 roku zajmuje się funduszami europejskimi oraz tworzeniem biznes planów, studium wykonalności i analiz finansowych, zarówno od strony przygotowania dokumentów, jak również oceny projektów inwestycyjnych. Na co dzień pomaga w pozyskiwaniu funduszy na inwestycje realizowane na terenie całego kraju. W swoim dorobku ma ponad 300 projektów na łączną kwotę ponad 400 mln zł. Wieloletni trener szkoleń z zakresu współfinansowania inwestycji przy wsparciu środków unijnych, sporządzania biznes planów, studium wykonalności oraz analiz finansowych, posiadający doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji jak również weryfikacji projektów od strony Instytucji Wdrażającej. W ramach przeprowadzonych szkoleń przeszkolił ponad 3800 osób w trakcie ponad 6 700 godzin szkoleniowych. Ekspert ds. oceny projektów w zakresie studium wykonalności Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Z wykształcenia jest magistrem ekonomii. Ukończył Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku,  studia podyplomowe z zakresu Zintegrowanych systemów zarządzania jakością, był stypendystą Universidade da Beira Interior w Portugalii. Ukończył kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych, kurs „Nowoczesny Project Manager – zarzadzanie projektami według IPMA” –szkolenie z zakresu zarządzania projektami  oraz kurs „Analityk Finansowy – szkolenia i certyfikacja CFA” – szkolenie zrealizowane przez Danish Technological Institute Polska Sp. z o.o.

SZKOLENIA POWER SKILLS PROWADZONE PRZEZ MARCINA KIBITLEWSKIEGO:
 1. ABC działalności gospodarczej – jak rozpocząć i prowadzić własną firmę
 2. Aplikacja WOD2021 – wniosek o dofinansowanie – warsztaty dla Wnioskodawców
 3. Biznes plan w realizacji projektu unijnego – warsztaty
 4. Błędy i nieprawidłowości podczas realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE
 5. Dofinansowanie z ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy
 6. Dotacje na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE)
 7. FENG – ścieżka SMART – kompleksowe warsztaty przygotowania projektu
 8. FENG Ścieżka Smart – warsztaty przygotowania modelu finansowego
 9. Fundusze Europejskie – Nowa perspektywa finansowa 2021-2027
 10. Model finansowy – konstruowanie arkuszy finansowych przedsiębiorstw – warsztaty
 11. Nowa perspektywa finansowa 2021-2027 – szkolenie uzupełniające
 12. Ocena Efektywności (OE) realizacji przedsięwzięcia w modelu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego (PPP)
 13. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach realizowanych z Funduszy Europejskich
 14. Specjalista ds. pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027
 15. Studium wykonalności po zmianach w perspektywie finansowej 2021-2027
 16. Zarządzanie budżetem domowym